Alarmopvolging

Wat er gebeurt na de alarmmelding?

Bij aankomst, inspecteert de surveillant als eerste de buitenzijde van uw bedrijfspand op sporen van inbraak.
Vervolgens vindt een controle plaats op de locatie waar het alarm is afgegaan.
Indien er door onze surveillant, zowel aan de buitenzijde als binnen in het pand geen onregelmatigheden geconstateerd worden, gaan wij uit van “loos alarm”.

Loos alarm? Of toch niet?

Is er sprake van een loos alarm, dan zal onze surveillant – na het opsporen en opheffen van de oorzaak en het maken van een rapportage – zijn ronde voortzetten.
Mocht er toch schade zijn ontstaan of iemand in uw pand zijn binnengedrongen, dan neemt onze surveillant de juiste maatregelen, zodat eventuele vervolgschade kan worden voorkomen.

Calamiteitendienst

Indien nodig worden de juiste hulpdiensten ingeschakeld. Naast politie en brandweer kan dat ook een aannemer of glasservice zijn.
Onze surveillant blijft aanwezig tot de eventuele schade is hersteld, de hulpdiensten zijn gearriveerd of het pand kan worden overgedragen aan u als eigenaar.

Helderheid in veiligheid bij alarmopvolging

U krijgt volledige inzage in de aan u geleverde prestaties, inclusief alarmmeldingen, uitgebreide dagrapportages. Hiermee bieden wij Maasstad Security klanten “helderheid in veiligheid”.

Maasstad Safety

BHV Cursussen

Ontruimingsoefeningen

Alarm systemen

Camera systemen

Hang- en sluitwerk

Hosted voip telefonie